Κ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ


Βάση Δεδομένων


Ø Το ΚΕΚ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (πρώην ΚΕΚ ΝΑ/ΝΕΛΕ ΚΑΒΑΛΑΣ) είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων. Παράλληλα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες για την προώθηση ανέργων εκπαιδευομένων στην απασχόληση. Στα προγράμματα που υλοποιεί εκτός από εργαζόμενους αυτοαπασχολούμενους και ανέργους συμμετέχουν και άτομα που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες και κινδυνεύουν άμεσα με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα συμμετέχουν παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, Τσιγγάνοι και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ø  Συμμετέχει σε διακρατικά Ευρωπαϊκά προγράμματα και Κοινοτικές πρωτοβουλίες συνεργαζόμενο και με άλλους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων και δια βίου μάθησης όπως GRUNDTVIG & LEONARDO.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ:

Κ. ΠΟΙΗΤΟΥ 18 -652 01- ΚΑΒΑΛΑ

ΤΗΛ.: 2510 831126- 835794   FAX: 2510 838634

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΠΙΕΡΕΩΝ –ΜΟΥΣΘΕΝΗ (Πρώην Δημοτικό Σχολείο)

ΤΗΛ.& FAX: 25920 93723

 


 

    e-mail: kek.kav@pamth.gov.gr

 


Χάρτης Πρόσβασης: