Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Ανακοινώσεις | Καταλληλότητα υδάτων κολύμβησης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Καταλληλότητα υδάτων κολύμβησης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Εκτύπωση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απαγορεύουμε την κολύμβηση στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας , στις οποίες δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

Για να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.