Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Ανακοινώσεις | Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών MSc «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα»

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών MSc «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα»

Εκτύπωση
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Για  το ενημερωτικό φυλλάδιο πατήστε εδώ.

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για την αίτηση υποψηφιότητας πατήστε εδώ.