Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Ανακοινώσεις | Πρόγραμμα εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 Έτους 2016

Πρόγραμμα εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 Έτους 2016

Εκτύπωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καβάλα : 14 – 10 – 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Αριθ. πρωτ.: 01/οικ. 1373

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΣ: 1. Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

 

2. Εσωτερική Διανομή

Ταχ. Δ/νση

:

Εθνικής Αντίστασης 20

 

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

:

65110

Φιλιππία Κοχλιαρίδου

 

Τηλέφωνο

:

2513503267

 

Τηλεομοιοτυπία

:

2510834369

 

Ηλεκτρονικό

Ταχυδρομείο

:

antip-kavalas@pamth.gov.gr koxliaridoy@pamth.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940».

ΣΧΕΤ: α. Ν.1157/1981(ΦΕΚ126/Α/12.5.1981)Αρχικά καθιερώθηκε με το Β.Δ. από 24.10.1994

(ΦΕΚ 4/Α/24.10.1944).

β. Το έγγραφο (με αριθμ. Πρωτ. : 29967/30-09-2016) του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

γ. Το έγγραφο (με αριθμ. Πρωτ. : 29968/30-09-2016) του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

 

Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου και παρακαλούμε μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας να μεριμνήσετε για την πληρέστερη οργάνωση και συμμετοχή σας.

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 Για προβολή όλου του προγράμματος πατήστε εδώ