Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας σχετικά με την πορεία και την επιβίωση του Ιδρύματος «Μέριμνα για το ειδικό παιδί, η Αγία Μαρίνα»

Εκτύπωση

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

πάμπολλες φορές έχουμε προβεί σε μακρές συζητήσεις σχετικά με την πορεία και την επιβίωση του Ιδρύματος «Μέριμνα για το ειδικό παιδί, η Αγία Μαρίνα» και σ’ όλες τις περιπτώσεις έχουμε ενημερωθεί, από εσάς, ότι δεν είναι εφικτή η ψήφιση τροπολογίας, η οποία να παρέχει στο ίδρυμα (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, απαλλαγή από κατάσχεση ΙΚΑ «εις χείρας τρίτου» κ.λπ.) τις προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέψουν την πιστοποίηση και τη χρηματοδότησή του.

Πλην όμως, στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων έχει ήδη αναρτηθεί το ψηφισθέν νομοσχέδιο (25-05-2017) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης, στο 7ο άρθρο του οποίου περιλαμβάνεται αντίστοιχη ρύθμιση για το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παίδων», το οποίο λειτουργεί στο Μαρούσι.

Γεννάται, λοιπόν, το αμείλικτο ερώτημα...

Για την επιστολή πατήστε εδώ.