Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Ανακοινώσεις | Αποκατάσταση της αλήθειας, όσον αφορά την πορεία ολοκλήρωσης του έργου της Ιχθυόσκαλας Καβάλας

Αποκατάσταση της αλήθειας, όσον αφορά την πορεία ολοκλήρωσης του έργου της Ιχθυόσκαλας Καβάλας

Εκτύπωση

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, όσον αφορά την πορεία ολοκλήρωσης του έργου της Ιχθυόσκαλας Καβάλας, σε αντιδιαστολή με τους λόγους της καθυστέρησης που μέσω δημοσιεύματος προέβαλε ο αρμόδιος Υπουργός, παραθέτουμε τα παρακάτω με βάση τα τηρούμενα στοιχεία του φακέλου του έργου, της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Καβάλας:

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.