Πρόγραμμα εορτασμού της Ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα Έτους 2018

Εκτύπωση

Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα Εορτασμού του Μακεδονικού Αγώνα και παρακαλούμε, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας να μεριμνήσετε για την πληρέστερη οργάνωση και την συμμετοχή σας.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.