Δελτίο τύπου σχετικά με την αποκατάσταση λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

                                                                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από την ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από το τμήμα της Πληροφορικής της ΠΕ Καβάλας ανακοινώνεται ότι αποκαταστάθηκαν οι τηλεφωνικές γραμμές στις υπηρεσίες της ΠΕ Καβάλας και των συστεγαζόμενων υπηρεσιών.