Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Γραφείο Τύπου | Δελτίο τύπου για την Επεξεργασία & Παρακολούθηση Μέτρων για την αντιμετώπιση της Οικον.Κρίσης

Δελτίο τύπου για την Επεξεργασία & Παρακολούθηση Μέτρων για την αντιμετώπιση της Οικον.Κρίσης

Εκτύπωση

Από τις αρχές του 2011 η διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ξεκίνησε μία προσπάθεια να διαμορφωθεί μία στρατηγική για την περιοχή που θα στοχεύει συγχρόνως στην τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, μέσα στις συνθήκες μίας οικονομικής κρίσης πρωτόγνωρης για τα ελληνικά δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών.

 

 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, αλλά και των αρμοδιοτήτων και του ρόλου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, η διοίκηση της ΠΕ Καβάλας ανέλαβε να συντονίζει και να υποστηρίζει τις προσπάθειες των δήμων, των παραγωγικών φορέων και των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών να υλοποιήσουν τα μεγάλα προγράμματα παρέμβασης στην απασχόληση που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, με χαρακτηριστικότερο το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας  που αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του νέου έτους. Επενδύθηκε πολύς χρόνος και τεχνογνωσία, για να σχεδιαστεί τοπικά και να είναι έτοιμη η συμμετοχή των φορέων και των θεσμών του τόπου, σε ένα πρόγραμμα που θα δώσει ευκαιρίες απασχόλησης σε αρκετές εκατοντάδες ανέργων της περιοχής μας. Επόμενο μεγάλο βήμα αποτελεί η προετοιμασία για το τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης στην απασχόληση (ΤΟΠΣΑ), που αναμένεται και αυτό με το νέο έτος.

Παράλληλα, η διοίκηση της ΠΕ Καβάλας προχώρησε ένα βήμα παραπέρα στο ζήτημα του σχεδιασμού της αναπτυξιακής πορείας του νομού μέχρι το 2014. Αναλήφθηκε η πρωτοβουλία για τη διερεύνηση των επαγγελμάτων και των επιχειρηματικών ευκαιριών πάνω στις οποίες το ανθρώπινο δυναμικό του νομού θα μπορούσε να στραφεί και να επενδύσει, για να ξεφύγει από τον ζυγό της ανεργίας και της απραξίας. Στραφήκαμε άμεσα στα επαγγέλματα του πρωτογενούς τομέα και αναζητήσαμε τεχνογνωσία σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με σκοπό να μεταφέρουμε τεχνογνωσία στην περιοχή και να υλοποιήσουμε ένα πρότυπο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους που επιθυμούν να στραφούν στα επαγγέλματα του πρωτογενούς τομέα. Μέσα στο 2012 θα είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε 2 πιλοτικά προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.

Προς την ίδια κατεύθυνση, διαμορφώνουμε μία πιλοτική παρέμβαση στο τοπικό και περιφερειακό σύστημα αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο την ενσωμάτωση ειδικοτήτων αιχμής στα αναλυτικά προγράμματα των ΙΕΚ και των Επαγγελματικών Σχολών, που αφορούν σε επαγγέλματα που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης και συνδέονται με την «πράσινη οικονομία».

Για τις παραπάνω δράσεις, η διοίκησης της Π.Ε Καβάλας ξεκίνησε διαβούλευση με όλους τους εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς φορείς της περιοχής, για να καταλήξουμε σε ποια επαγγέλματα και σε ποιες επιχειρηματικές ευκαιρίες χρειάζεται να στοχεύσουμε μέχρι το 2014. Σκοπός είναι να πετύχουμε τη δέσμευση όλων των τοπικών φορέων να συνδράμουν ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε αναχώματα στην περαιτέρω αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού. Συγχρόνως όμως θέλουμε να δημιουργήσουμε τα «κύτταρα» για την ανανέωσή του και την προσαρμογή του στις διεθνείς εξελίξεις. Και το βασικότερο: να δώσουμε προοπτική στους πολίτες για το μέλλον τους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Η σύσταση της Επιτροπής επεξεργασίας και παρακολούθησης μέτρων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συμβουλίου, αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να προβληματιστούμε με οργανωμένο τρόπο πάνω στα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης. Με γνώμονα την άμεση ανακούφιση των πολιτών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και την δημιουργία αναχωμάτων στην περαιτέρω αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού της, η Επιτροπή έχει ήδη καταρτίσει μία δέσμη 10 μέτρων με τα οποία ξεκινά τη δράση της. Ήδη η Επιτροπή αποφάσισε τη διοργάνωση της πρώτης από μία σειρά ανοιχτών συσκέψεων με όλους τους τοπικούς φορείς που εμπλέκονται στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, στην Καβάλα.

Οι παραπάνω δράσεις απαιτούσαν συντονισμένες κινήσεις και στοχευμένες ενέργειες, έτσι ώστε να έχουν αποτέλεσμα. Η υιοθέτηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο των προτάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Αρχέλαου Γρανά και η δημιουργία της Επιτροπής Επεξεργασίας και Παρακολούθησης Μέτρων για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, δεν ήταν ένα πυροτέχνημα, αλλά τοποθέτηση της όλης προσπάθειας σε ένα θεσμικό πλαίσιο.

Όλη αυτή η προσπάθεια δεν θα έχει αποσπασματικό και προσωρινό χαρακτήρα. Πρόκειται ουσιαστικά για το συντονισμό των δράσεων φορέων και θεσμών που μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση φαινομένων ανέχειας και φτώχιας.

Δεν θα ακολουθήσουμε ούτε την τακτική των παραιτήσεων, ούτε την τακτική των καταγγελιών… στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας που αυτή τη δύσκολη περίοδο δοκιμάζονται.