Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Γραφείο Τύπου | Μέτρα στήριξης - δράσεις κατά της Οικονομικής Κρίσης

Μέτρα στήριξης - δράσεις κατά της Οικονομικής Κρίσης

Εκτύπωση

001_1Στις δράσεις και τον προγραμματισμό των ενεργειών της Επιτροπής Επεξεργασίας και Παρακολούθησης Μέτρων για την  αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης, αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αρχέλαος Γρανάς στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Δεκεμβρίου

http://www.youtube.com/watch?v=AYlOwqgKUJQ&list=HL1323890954&feature=mh_lolz

Ο κ. Γρανάς υπογράμμισε πως «Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, αντιλαμβανόμενο το μέγεθος και την έκταση των οικονομικών και κοινωνικών αδιεξόδων που δημιουργεί η παγκόσμια οικονομική κρίση, ενέκρινε τη σύσταση μίας Επιτροπής επεξεργασίας και παρακολούθησης μέτρων και πολιτικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην επικράτεια της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Ο βασικός άξονας δράσης της Επιτροπής θα αφορά στη λήψη άμεσων μέτρων κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης. Η Περιφέρεια οφείλει να λειτουργήσει στα πλαίσια του ρόλου της και των αρμοδιοτήτων της, συμπράττοντας με τους δήμους και λειτουργώντας ως συντονιστής των επιμέρους προσπαθειών και δράσεων που αναλαμβάνονται από οργανώσεις και φορείς των τοπικών κοινωνιών. Στόχος της Περιφέρειας δεν είναι να υποκαταστήσει τους μηχανισμούς και τις δράσεις που υπάρχουν σε κάθε τοπική κοινωνία, αλλά να υποστηρίξει με κάθε μέσο την συνέχιση των προσπαθειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, θα συγκροτηθεί ένας μηχανισμός ενημέρωσης, παρακολούθησης και παρέμβασης στον οποίο θα προσκληθούν να συμμετέχουν όλοι οι δήμοι, οι φορείς και οι συλλογικότητες που εμπλέκονται σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο μηχανισμός αυτός θα καταγράφει και θα παρακολουθεί τις ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και θα παρεμβαίνει για την κάλυψη των κενών που θα εντοπίζονται.

Με σκοπό λοιπόν τη σύσταση αυτού του μηχανισμού, η Επιτροπή θα διοργανώσει άμεσα μία σειρά από ανοιχτές συσκέψεις σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ώστε να τεθούν και να συζητηθούν οι προτεραιότητες και οι ανάγκες κάθε περιοχής ξεχωριστά. Η πρώτη ανοιχτή σύσκεψη θα διοργανωθεί στην Καβάλα την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011, στις 6 η ώρα το απόγευμα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Ήδη έχουν συνταχθεί δέκα συγκεκριμένες προτάσεις – μέτρα παρέμβασης τα οποία είναι:

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

 1. Να διερευνηθεί η δυνατότητα της δομής κοινωνικής πρόνοιας ΣΤΗΡΙΞΗ, που εδρεύει στην ΠΕ Ξάνθης, να αποκτήσει περιφερειακή εμβέλεια και δράση.
 2. Να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας κινητών μονάδων φροντίδας υγείας, που θα διασφαλίσουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης για την προστασία και τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένοι). Να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης των κινητών μονάδων φροντίδας υγείας από το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης ή το ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.
 3. Να διερευνηθεί η δυνατότητα παρέμβασης της Περιφέρειας προς τις εμπορικές αλυσίδες και επιχειρήσεις για μειώσεις των τιμών σε καταναλωτικά είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στη διερεύνηση και τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης αγαθών. Επιπλέον, παρεμβαίνει στον έλεγχο των τιμών, την επάρκεια και την ομαλή λειτουργία της αγοράς, καθώς και στον έλεγχο της κανονικότητας των τιμών. Τέλος, να διενεργείται αυστηρός έλεγχος σε επιχειρήσεις που προχωρούν σε ομαδικές απολύσεις για περιπτώσεις κατάχρησης του αιτιολογικού της οικονομικής κρίσης.

ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 1. Να συγκροτηθεί δίκτυο συνεργασίας, παρακολούθησης και υποστήριξης των δράσεων κοινωνικής μέριμνας που λαμβάνουν χώρα σε κάθε σημείο της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Η Επιτροπή εισηγείται να διοργανωθούν ανοιχτές συσκέψεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με σκοπό να κληθούν σε συντονισμό οι Δήμοι, οι φορείς και οι συλλογικότητες των τοπικών κοινωνιών. Με βάση το δίκτυο αυτό, να καταγράφονται και να παρακολουθούνται οι συγκεκριμένες ανάγκες κοινωνικής μέριμνας, ώστε να αναζητούνται ολοκληρωμένες και συνολικές λύσεις.
 2. Να αναλάβει η Επιτροπή την πρωτοβουλία να παρακολουθεί την πορεία και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων ανάπτυξης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας που υλοποιούνται στην επικράτεια της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, να συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς και να εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο την προώθηση ειδικών μέτρων και παρεμβάσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα συνδέονται με την καταπολέμηση της κρίσης στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Η Περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα να διατηρεί βάση δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας, κατά κλάδο και τομείς της οικονομίας. Επίσης, έχει την αρμοδιότητα να πληροφορεί και να υποστηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους.
 3. Να αναλάβει η Επιτροπή Τουρισμού – Πολιτισμού να επεξεργαστεί και να διαμορφώσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη συνδρομή του τουριστικού και του πολιτιστικού τομέα α) στην ανάσχεση της αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού, β) στην (εποχική έστω) ενίσχυση της απασχόλησης, και γ) στην τόνωση του ηθικού των πολιτών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ μέσα από καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δράσεις που θα έχουν περιφερειακή εμβέλεια.

Πιο συγκεκριμένα: α) Να επεξεργαστεί η Επιτροπή Τουρισμού – Πολιτισμού συγκεκριμένα μέτρα ενσωμάτωσης των τοπικών προϊόντων στο περιφερειακό τουριστικό προϊόν, ώστε τα τοπικά προϊόντα να αποτελούν σημαντικό μέρος των προσφερόμενων γευμάτων και υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας. β) Να εκπονήσει η Επιτροπή Τουρισμού – Πολιτισμού άμεσα σχέδια για κάθε μία από τις διαφορετικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού (εκπαιδευτικός, σχολικός, ποδηλατικός, ιαματικός, καλλιτεχνικός, πολιτιστικός, αρχαιολογικός, γαστρονομικός, φυσιολατρικός, εκκλησιαστικός, αθλητικός, ορειβατικός) σχετικά με τη συνεισφορά τους στην ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. γ) Να υποστηριχθούν δραστηριότητες καλλιτεχνικών και πολιτιστικών οργανισμών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ που θα μπορούν να υλοποιηθούν σε ολόκληρη την επικράτεια της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, με σκοπό την προώθηση του πολιτισμού ως μέσου για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής.

ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

 1. Να αναλάβει η Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα πρωτοβουλία, για να ενισχυθεί η παρουσία των τοπικών προϊόντων σε εμπορικές και λαϊκές αγορές, καθώς και σε αλυσίδες λιανικής πώλησης.
 2. Να παρέμβει η Περιφέρεια προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τη σύνδεση του προγράμματος παραχώρησης αδιάθετων δημόσιων εκτάσεων με ενεργητικές πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας που εντάσσονται είτε στα προγράμματα του ΟΑΕΔ είτε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
 3. Να αναλάβει η Περιφέρεια πρωτοβουλία παρέμβασης στο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό τον μεσοπρόθεσμο προσανατολισμό των ανέργων σε επαγγέλματα και επιχειρηματικές δραστηριότητες που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης ή συνδέονται με την άμεση αξιοποίηση τοπικών πόρων. Να προσκληθούν όλοι οι τοπικοί φορείς να συνδράμουν ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη και στη δημιουργία «αναχωμάτων» στην περαιτέρω αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.
 4. Να επεξεργαστεί η Περιφέρεια πρόταση για την αξιοποίηση της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που αφορά δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης προσφάτως απολυμένων από επιχειρήσεις της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. 

Παράλληλα ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έκανε ειδική αναφορά σε δράσεις της διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας που σαν στόχο έχουν την μεσομακροπρόθεσμη δημιουργία αναπτυξιακών δυνατοτήτων για την περιοχή, όπως είναι

 • οι επαφές με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εκπαιδευτικών ενεργειών στον πρωτογενή τομέα και κυρίως νέων ανέργων
 • Η συνεννόηση με το τοπικό τμήμα του ΟΑΕΔ και κυρίως τη Σχολή Μαθητείας (ΕΠΑΣ) έτσι ώστε να αναπτυχθούν ειδικότητες που μπορούν να προσφέρουν εργασία στην περίοδο της κρίσης, σε συνεργασία και με το ΤΕΕ».

Τέλος ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, υπογράμμισε τις εξελίξεις που αφορούν το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας τονίζοντας « Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας πρωτοστάτησε  στη δημιουργία του πλαισίου της Κοινωφελούς Εργασίας, καθώς έχουν  σταλεί από τις ΜΚΟ τα έγγραφα της αποδοχής τους στο Πρόγραμμα. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες την διακήρυξη που θα δημοσιεύει στα Μέσα Ενημέρωσης για ένα 10ήμερο και μετά τις απαραίτητες διαδικασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το Φεβρουάριο οι προσλήψεις των 2000 ατόμων. Παράλληλα θα ξεκινήσει και η διερεύνηση της  λειτουργίας των Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Στήριξης ενώ θα πρέπει να τονίσω πως υπάρχουν για τις μικρές επιχειρήσεις και τρεις δράσεις για τις μικρές επιχειρήσεις όπως είναι τα μικροδάνεια, η ψηφιακή στρατηγική και η νέα επιχειρηματικότητα. Τα προγράμματα αυτ’α αφορούν Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Jeremie, τη σχετική σύμβαση του οποίου την είχαμε υπογράψει από το καλοκαίρι. Μέσα από τις δράσεις του προγράμματος προβλέπονται ακόμη και δάνεια με χαμηλό επιτόκιο με ευνοϊκούς όρους»