Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Γραφείο Τύπου | Δεύτερη Συμπληρωματική Μελέτη και δεύτερος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για το Φράγμα του Μαρμαρά

Δεύτερη Συμπληρωματική Μελέτη και δεύτερος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για το Φράγμα του Μαρμαρά

Εκτύπωση
FRAGMA_MARMARA

Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που αφορά τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και τη 2η συμπληρωματική σύμβαση του έργου του Φράγματος του Μαρμαρά. Ήδη έχουν σταλεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα απαραίτητα έγγραφα. Το ποσό της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 2.500.000,00€ καλύπτεται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Α.Μ.–Θράκης έτους 2011

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διαφοροποιήσεις σε ορισμένες εργασίες, νέες εργασίες, οι οποίες προέκυψαν από τις μελέτες εφαρμογής και από τις επί τόπου συνθήκες του έργου κατά την εκτέλεση του, αλλά και που κρίθηκαν αναγκαίες από απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί και δεν μπορούν να διαχωριστούν από το τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Από τις προμετρήσεις της μελέτης εφαρμογής του υπερχειλιστή προέκυψε αύξηση των χωματουργικών εργασιών και των σκυροδεμάτων.

Για τους λόγους αυτούς προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, προκειμένου να συμπεριληφθούν διάφορες αυξομειώσεις ποσοτήτων στις εργασίες, η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών αλλά και νέες εργασίες.

 

Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα οι εργασίες της αρχικής σύμβασης κλείνουν στο ποσό των 11.593.326,77€ (με την δαπάνη του ΦΠΑ), με υπέρβαση του ποσού της αναθεώρησης τιμών κατά 823.221,64€ και του ΦΠΑ κατά το ποσό 463.060,75€ λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ σε 23%. Οι εργασίες της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης κλείνουν στο ποσό των 2.295.318,04€ (με την δαπάνη του ΦΠΑ), με υπέρβαση του ΦΠΑ κατά το ποσό 45.318,04€ λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ σε 23% και σε ποσοστό 21,85% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και με την 2η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 2.500.000,00€ με ΦΠΑ και σε ποσοστό 22,99% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης. 

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο έργο του Φράγματος του Μαρμαρά ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αρχέλαος Γρανάς δήλωσε «Αποδεικνύεται με τον πιο περίτρανο τρόπο πως η διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, όχι μόνο εργάζεται σοβαρά και αθόρυβα πολλές φορές, για να επιλύσει σημαντικά προβλήματα της περιοχής, αλλά με την ίδια μέθοδο και χειρουργική ακρίβεια διορθώνει και τα λάθη που παρέλαβε σε έργα που θα αλλάξουν την αναπτυξιακή δομή και τροχιά του τόπου μας. Ήδη για το Φράγμα του Μαρμαρά έχουμε προχωρήσει και στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και στη 2η Συμπληρωματική Μελέτη, έτσι ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα το έργο. Ένα έργο για το οποίο είχαμε κατηγορηθεί ότι θα έμενε στις καλένδες. Μετά από μελέτη, εντοπίσαμε τα όποια λάθη και τις αστοχίες είχαν γίνει και δημιούργησαν μία σειρά από εμπόδια στην κατασκευή του Φράγματος. Όλα αυτά τα διορθώσαμε και τώρα το έργο, εδώ και καιρό προχωράει κανονικά.

Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για ένα έργο, το οποίο θα δώσει μία ακόμη αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή όπου βρίσκεται. Θα βελτιώσει την άρδευση σε περίπου 13.000 στρέμματα, αλλά θα προσδώσει και σημαντικά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή της Πιέρειας Κοιλάδας συνολικής έκτασης 30.000 στρεμμάτων, λύνοντας τόσο τα προβλήματα της ανεπάρκειας νερού κατά την αρδευτική περίοδο, όσο και το πρόβλημα της υφαλμύρωσης που παρατηρείται έντονο τα τελευταία χρόνια λόγω της εντατικής καλλιέργειας και άρδευσης με γεωτρήσεις. Με την εξοικονόμηση νερού από την κατασκευή του Φράγματος του Μαρμαρά, θα βελτιωθεί η αρδευτική ικανότητα της περιοχής, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής των καλλιεργειών και σε πολλές περιπτώσεις τη μείωση του κόστους παραγωγής. Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση τόσο της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων, όσο και τη βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών της περιοχής. Επόμενος μας στόχος αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσουμε τη μελέτη για το αρδευτικό δίκτυο και τη χρηματοδότηση της κατασκευής του για μπορέσει ο αγροτικός κόσμος της περιοχής να απολαύσει τα οφέλη από την κατασκευή του φράγματος».