Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Γραφείο Τύπου | «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» στο πλαίσιο του σχεδίου «Σχεδιο Διαρθωτικής Προσαρμογής ΕΑΣ Καβάλας»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» στο πλαίσιο του σχεδίου «Σχεδιο Διαρθωτικής Προσαρμογής ΕΑΣ Καβάλας»

Εκτύπωση

Το ΚΕΚ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» στο πλαίσιο του σχεδίου «Σχεδιο Διαρθωτικής Προσαρμογής ΕΑΣ Καβάλας» μέσα από την πράξη «ΔΙΑΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» του Ε.Π  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΣΠΑ 2007 – 2013 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές ειδικότητας οικονομιλόγου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή τους αποτελεί να είναι ενταγμένοι στο Γενικό Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ κατά ΣΤΕΠ ένταξης 2721.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα δικαιολογητικά τους (αντίγραφα πτυχίων ή και μεταπτυχιακών σπουδών, επαγγελματική εμπειρία, διδακτική εμπειρία, επιμόρφωση, πτυχίο ξένης γλώσσας κλπ), μέχρι την 20/01/2012 τις εργάσιμες μέρες και ώρες 08:00 – 14:00 στη γραμματεία του ΚΕΚ Κ. Ποιητή 18.

Η αίτηση είναι έντυπη και παρέχεται από την υπηρεσία και ηλεκτρονικά στη διευθυνση http://.pekavalas.eu/kek. Η κατάθεση βιογραφικού είναι προαιρετική.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2510831126, 2510835794 και στο email kek.kav@pamth.gov.gr