Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Γραφείο Τύπου | Ανίχνευση τοξικότητας από λιπόφιλες τοξίνες εκτός αυτών του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 σε οστρακοειδή.

Ανίχνευση τοξικότητας από λιπόφιλες τοξίνες εκτός αυτών του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 σε οστρακοειδή.

Εκτύπωση

Στo πλαίσιo του Εθνικού Προγράμματος Επιτήρησης των ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων (μυδιών) για παρουσία θαλασσίων βιοτοξινών στη σάρκα τους και του υπεύθυνου τοξικού φυτοπλαγκτού στο θαλάσσιο νερό των περιοχών αυτών, σύμφωνα με τις εβδομαδιαίες δειγματοληψίες που πραγματοποιεί το Τμήμα Κτηνιατρικής, ανιχνεύθηκε τοξικότητα οφειλόμενη σε λιπόφιλες τοξίνες εκτός αυτών του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004, σε σάρκα μυδιών της ζώνης Ν. Ηρακλείτσας.

      Η ανίχνευση έγινε στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών του Ινστιτούτου Υγιεινής Τροφίμων Θεσ/νίκης με τη μέθοδο της βιοδοκιμής σε πειραματόζωα.

    Προληπτικά για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, εκδόθηκε απόφαση αναστολής της αλιείας, διακίνησης, εμπορίας και κατανάλωσης ζώντων δίθυρων μαλακίων (οστρακοειδών-μυδιών)της ζώνης Ν. Ηρακλείτσας

Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για περιοδικό πρόβλημα που καταγράφεται κατά τη θερινή και φθινοπωρινή περίοδο τα τελευταία χρόνια (από το 2003) και, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Εργαστηριακής Μονάδας Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, σχετίζεται με την παρουσία τοξινοπαραγωγών βενθικών μικροφυκών. Τα συγκεκριμένα μικροφύκη αναπτύσσονται τοπικά στα όρια της ζώνης αυτής λόγω του «ανάγλυφου» της (κατάλληλο υπόστρωμα μακροφυκών) και της εποχιακής αύξησης των θερμοκρασιών των υδάτων, ενώ η παρουσία τους δεν σχετίζεται με ρύπανση της περιοχής.

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο εθνικό πρόγραμμα συνεχίζονται για επιτήρηση του προβλήματος .