Δελτίο τύπου Δ.Δ.Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας σχετικά με την αρμοδιότητα χορήγησης Διατροφικού Επιδόματος

Εκτύπωση

                                                                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι με τις διατάξεις της αρ.Δ12α/Γ.Π.οικ68856/2202/28-12-018(ΦΕΚΒ’5855)Κοινής Υπουργικής Απόφασης,από 01/01/2019 η αρμοδιότητα χορήγησης του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους έχει ανατεθεί στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) στον οποίο θα πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι. 
Στο εξής οι νέες αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω  ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας  των  Δήμων ή του ΟΠΕΚΑ.Ως εκ τούτου, ο εξαμηνιαίος τακτικός έλεγχος που γινόταν μέχρι σήμερα από την Υπηρεσία μας για την αναθεώρηση του δικαιώματος επιδότησης...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...