Άρση απόφασης αναστολής της αλιείας, διακίνησης, εμπορίας και κατανάλωσης ζώντων δίθυρων μαλακίων.

Εκτύπωση

Μετά την διεξαγωγή των προβλεπομένων σχετικών εργαστηριακών εξετάσεων που ήσαν αρνητικές όσον αφορά την παρουσία λιπόφιλης βιοτοξίνης σε οστρακοειδή (μύδια) της ζώνης παραγωγής του όρμου Κεραμωτής ....

και την διαπίστωση της απουσίας των σχετικών επιβλαβών μικροφυκών στο θαλάσσιο περιβάλλον τους αίρουμε την απόφαση αναστολής της αλιείας, διακίνησης, εμπορίας και κατανάλωσης ζώντων δίθυρων μαλακίων της ζώνης παραγωγής του όρμου Κεραμωτής που είχαμε επιβάλλει με απόφαση μας της 8-9- 2011. Από τις 19-9- 2011 επιτρέπεται η αλιεία, διακίνηση, εμπορία και κατανάλωση ζώντων δίθυρων μαλακίων της ζώνης παραγωγής του όρμου Κεραμωτής . Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο εθνικό πρόγραμμα συνεχίζονται