Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Διεθνής, Ηλεκτρονικός, ανοικτός, διαγωνισμός προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την καλυψη αναγκων των ΝΠΔΔ {(ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΠΑ2 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ)} της περιφερειακής ενότητας καβάλας, για το έτος 2017

Διεθνής, Ηλεκτρονικός, ανοικτός, διαγωνισμός προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την καλυψη αναγκων των ΝΠΔΔ {(ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΠΑ2 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ)} της περιφερειακής ενότητας καβάλας, για το έτος 2017

Εκτύπωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 1/2016

«ΔΙΕΘΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟY ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΠΔΔ{ ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΠΑ2 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ)}ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2017»

ΑΡΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, Εθν.Αντίστασης 20, Καβάλα, Τ.Κ. 65110, Τηλ. Επικοινωνίας 2513503661, 2513503659 Fax: 2513503606, e-mail:, athepes@pamth.gov.gr, A.TEKTONIDOY@pamth.gov.gr.

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Διεθνής, Ηλεκτρονικός, ανοικτός, διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάσει αποκλειστικά την τιμή (ως προς τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής της αγοράς, που μπορεί να είναι και αρνητικό έως -5%).

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: Όπως αυτά ορίζονται στους πίνακες...

Περίληψη

Διακήρυξη