Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ανακοινώνει

τη διενέργεια πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή:

α) για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για την Π.Ε. Καβάλας, από την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών έως 27-07-2018.

β) για την ανάθεση υπηρεσιών του ιατρού εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας από την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών έως 27- 07-2018.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.