Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια συνολικά 7.700 ειδικών μαθητικών δελτίων για τη σχολική χρονιά 2017-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια συνολικά 7.700 ειδικών μαθητικών δελτίων για τη σχολική χρονιά 2017-2018

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 7.700 ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΚΕΦ. Α, ΠΑΡ.2 ΤΗΣ ΚΥΑ 24001/2013 (ΦΕΚ 1449/Β/2013

 

Σχετ. : Η αρ. Πρωτ. 03/2969/18-8-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με

ΑΔΑ:ΩΗ6Γ7ΛΒ-6Σ1της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Καβάλας.

Παρακαλούμε για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εφτά χιλιάδων επτακοσίων ειδικών μαθητικών δελτίων μεγέθους 10Χ14cm σε ψιλό χρωματιστό χαρτόνι αριθμημένα. Έξι χιλιάδων (6.000) ειδικών μαθητικών δελτίων για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας σχολικής χρονιάς 2017-2018, σε χρώμα κίτρινο και χίλια επτακόσια (1.700) ειδικών μαθητικών δελτίων για το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Καβάλας σχολικής χρονιάς 2017-2018, σε χρώμα γκρι. περισσότερα