Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση για την προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων Ελαστικών στα Μηχανήματα Έργων της Π.Ε Καβάλας

Πρόσκληση για την προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων Ελαστικών στα Μηχανήματα Έργων της Π.Ε Καβάλας

Εκτύπωση

Σας γνωρίζουμε, ότι η  Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενδιαφέρεται για τηνπρομήθεια και τοποθέτηση καινούργιων Ελαστικών στα Μηχανήματα Έργων της ΠΕ Καβάλας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους  στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας ιδιοχείρως (3ος όροφος γραφείο 321, Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110, Καβάλα) μέχρι τη Τρίτη 10/10/2017 ώρα 10:30 π.μ.

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το παράρτημα αυτής πατήστε εδώ