Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Εκτύπωση

Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 500,00 € με Φ.Π.Α. με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.