Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΠΑΜΘ - Π.Ε. Καβάλας για την προμήθεια τηλεόρασης για τις ανάγκες της Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΠΑΜΘ - Π.Ε. Καβάλας για την προμήθεια τηλεόρασης για τις ανάγκες της Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΠΑΜΘ - Π.Ε. Καβάλας για την προμήθεια τηλεόρασης για τις ανάγκες της Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Το Τμήμα Πληροφορικής της ΠΕ Καβάλας σύμφωνα με τις απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Αρ. Πρωτ. 03/4631 (ΑΔΑ:7ΔΣΨ7ΛΒ-Λ89) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για:

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.