Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή των συμβάσεων και έως την λήξη του σχολικού έτους 2017-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή των συμβάσεων και έως την λήξη του σχολικού έτους 2017-2018

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2018

Για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή των συμβάσεων και έως την λήξη του σχολικού έτους 2017-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.105,40 € χωρίς το Φ.Π.Α. (28.651,20 € με Φ.Π.Α.)

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.