Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη των επετειακών εκδηλώσεων για το Έτος 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη των επετειακών εκδηλώσεων για το Έτος 2018

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο των Επετειακών Εκδηλώσεων για την ηχητική κάλυψη του έτους 2018 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/713,27-02-2018, με αριθμό ΑΔΑ: 60ΡΤ7ΛΒ-ΓΕΔ, με ΑΔΑΜ 18REQ002723162 2018-02-27, παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά του ποσού των 5.800,00€ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της ΠΕ Καβάλας του κωδικού 3072 0845 του οικονομικού έτους 2018 για την ηχητική κάλυψη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.