Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξαρτημάτων-υλικών των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας, στα πλαίσια της επισκευής των τεσσάρων (4) ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξαρτημάτων-υλικών των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας, στα πλαίσια της επισκευής των τεσσάρων (4) ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 03/οικ.490/01-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΧΕΓ7ΛΒ-Γ0Η), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για τον προμήθεια εξαρτημάτων-υλικών των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας, στα πλαίσια της επισκευής των τεσσάρων (4) ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.