Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων |

[ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ανακοινώνει

τη διενέργεια πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή:

α) για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για την Π.Ε. Καβάλας, από την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών έως 27-07-2019.

β) για την ανάθεση υπηρεσιών του ιατρού εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας από την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών έως 27- 07-2019.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.