Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Σας γνωρίζουμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ενδιαφέρεται για την προμήθεια «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», για τις ανάγκες των παρακάτω Υπηρεσιών της Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ:

1 τεμάχια στα Γραφεία της Δ.Δ.Ο.

1 τεμάχιο στα Γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης.

1 τεμάχια στα Γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ.

Οι ανωτέρω προμήθειες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας.

Cpv:30121200-5: “ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ”.

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε –εάν ενδιαφέρεστε-να καταθέσετε και τη δική σας οικονομική...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.