Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Σας γνωρίζουμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ενδιαφέρεται για την προμήθεια «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», για τις ανάγκες των παρακάτω Υπηρεσιών της Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ:

1 τεμάχια στα Γραφεία της Δ.Δ.Ο.

1 τεμάχιο στα Γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης.

1 τεμάχια στα Γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ.

Οι ανωτέρω προμήθειες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας.

Cpv:30121200-5: “ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ”.

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε –εάν ενδιαφέρεστε-να καταθέσετε και τη δική σας οικονομική...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.