Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών/υπηρεσιών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Εκτύπωση

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο εγκεκριμένης προμήθειας των κάτωθι υλικών/υπηρεσιών:
Α. Ψηφιακή Επεξεργασία και εκτύπωση σε υλικό κάπα φιξ 10mm 30 φωτογραφικών έργων Ελλήνων φωτογράφων διαστάσεων 45*60cm (CPV: 79962000-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ)
Β. Λυόμενα κάδρα αλουμινίου 50x60cm με πλάτη χαρτονιού συμπιεσμένη και τζάμι ματ διαστάσεων 45*60cm (CPV: 39298100-8 ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
Γ. Catering για τα εγκαίνια της έκθεσης στις 13 Δεκεμβρίου για 150 τουλάχιστον άτομα. (CPV:55520000-1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας του υλικού για το σκοπό για τον οποίο ζητείται, συνολικού ποσού μέχρι 1.100ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , σύμφωνα με την υπ. αριθ. 03/4792/23-11-18 (ΑΔΑ:9ΟΠΙ7ΛΒ-ΝΣΩ) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης...
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ