Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκτυπώσεων της Δ/νσης Αγρ/κης Οικονομίας ΠΕ Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια εκτυπώσεων  για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/4804/21-11-2018, με αριθμό ΑΔΑ: ΨΚ2Ν7ΛΒ-ΩΤ0 προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την εκτύπωση 2 τευχών σε Β4 (πίνακες διανομής του Αναδασμού Τενάγη Φιλίππων υπέρ Σ.Α.Α.Κ. Φιλίππων έτους 2005) και φωτοτυπίες σχεδίων 40 τεμ. (πινάκων Αναδασμού Τενάγη Φιλίππων υπέρ Σ.Α.Α.Κ. Φιλίππων έτους 2005, 10 σχέδια επί 4 φορές) για το τμήμα Τοπογραφικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας   μέχρι 75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων της Π.Ε. Καβάλας και Κ.Α.Ε....

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ