Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας

Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ανακοινώνει

τη διενέργεια πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή:
α) για την ανάθεση υπηρεσιών του ιατρού εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας  από την 01-01-2019 έως 31- 12 -2019.
Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας με ετήσια  αμοιβή  έως 2.500 € με ΦΠΑ.
Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας για κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες υπαλλήλων καθορίζεται στις...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ