Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ανακοινώνει

τη διενέργεια πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή:
α) για την ανάθεση υπηρεσιών του ιατρού εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας  από την 01-01-2019 έως 31- 12 -2019.
Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας με ετήσια  αμοιβή  έως 2.500 € με ΦΠΑ.
Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας για κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες υπαλλήλων καθορίζεται στις...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ