Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την φύλαξη του χώρου του κτηρίου της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

                                                 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη  Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ  Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ», για το χρονικό διάστημα από 01-06-2019 και για ένα έτος ( έως 31-05-2020), με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης (έως 31-08-2020), προϋπολογισμού έως του ποσού των 60.000,00 € ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % (48.387,09 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %).


Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλίκ εδώ...