Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημοσίευσης της περίληψης της υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2019

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(για την ανάθεση δημοσίευσης της περίληψης της υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(ΙΔΟΧ))

Η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας  ανακοινώνει την πρόθεσή της για ανάθεση της δημοσίευσης της περίληψης της υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, για την κάλυψη αναγκών της Έδρας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου, Δράμας

Καλεί

όλους τους  ενδιαφερόμενους, κάτοχους  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  τοπικών εφημερίδων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, να καταθέσουν Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα για την δαπάνη της δημοσίευσης της περίληψης(βλέπε συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...

Για την περίληψη της ΣΟΧ 1/2019 κάντε κλίκ εδώ... 

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ...