Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 20 τροχήλατων καθισμάτων εργασίας της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 20 τροχήλατων καθισμάτων εργασίας της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια 20 τροχήλατων καθισμάτων εργασίας

Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/276/18-3-19 (ΑΔΑ: Ω6ΨΩ7ΛΒ-Υ2Ε  ΑΔΑΜ: 19REQ004630852) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την, προμήθεια 20 τροχήλατων καθισμάτων εργασίας αξίας μέχρι 3.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά τους στην Υπηρεσία μας.

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3072.1711.0001 οικονομικού έτους 2019...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...