Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 2 εξωτερικών σκληρών δίσκων για την Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 2 εξωτερικών σκληρών δίσκων για την Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια 2 εξωτερικών σκληρών

Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/955/18-3-19 (ΑΔΑ: ΨΛ6Σ7ΛΒ-ΤΔ9 ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την προμήθεια 2 εξωτερικών σκληρών δίσκων Western Digital, μεγέθους 2,5΄΄, χωρητικότητας τουλάχιστον 1000GB, συνδεσιμότητα USB2.0 & USB3.0, εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη, αξίας μέχρι 160,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά τους στην Υπηρεσία μας,

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3072.1723.0001 οικονομικού έτους 2019

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...