Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ INVERTER ΜΕ OΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΨΥΞΗ 12.000 B.T.U. ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+++.

Σχετ.: Η αρ. Πρωτ. 03/1373/9-4-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:61ΕΘ&ΛΒ-Κ9Ζ της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Καβάλας. 

Παρακαλούμε για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος INVERTER με ονομαστική απόδοση σε ψύξη 12.000 B.T.U. και ενεργειακή κλάση Α+++. Η συσκευή να έχει παραχθεί από εταιρία η οποία να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας. Η εγγύηση του προμηθευτή να είναι τουλάχιστον 3έτη για τα ηλεκτρολογικά και 5έτη για τον συμπιεστή...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...