Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση εντύπων για τις ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε.Καβάλας

Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την εκτύπωση εντύπων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/1357/11-4-2019, με αριθμό ΑΔΑ: 7Μ9Ω7ΛΒ-ΩΑΝ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την εκτύπωση εντύπων για το πρόγραμμα δακοκτονίας  (800 καρτέλες καταγραφής δακοπληθυσμού, 20 μπλοκ ημερήσια δελτία διαβροχών, 12 μπλοκ δελτίων ημερήσιων εργασιών παγίδων )  μέχρι 400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων της Π.Ε. Καβάλας και Κ.Α.Ε. 3295.0843.0001 οικ. έτους 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...