Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ INVERTER ΜΕ OΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΨΥΞΗ 12.000 B.T.U.

Σχετ.: 1)Η αρ. Πρωτ. 03/1373/9-4-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με

ΑΔΑ:61ΕΘ&ΛΒ-Κ9Ζ της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Καβάλας.

2) Η από 15-4-2019 με αρ.Πρωτ 1237-1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

3 ) Το γεγονός ότι οι κατατεθείσες προσφορές δεν πληγούσαν τις τεχνικές κλπ προδιαγραφές

Παρακαλούμε για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος INVERTER με ονομαστική απόδοση σε ψύξη 12.000 B.T.U. και ενεργειακή κλάση Α+++. Η συσκευή να έχει παραχθεί από εταιρία η οποία να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας. Η εγγύηση του προμηθευτή να είναι τουλάχιστον 3έτη για τα ηλεκτρολογικά και 5έτη για τον συμπιεστή. Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνεται το κόστος εργασίας απεγκατάστασης του υφισταμένου κλιματιστικού και εγκατάστασης του νέου.

Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς ...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...