Επανάληψη Πρόσκλησης κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών-τόνερ-drum για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ: «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

 

Σας γνωρίζουμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ειδών , τόσο για τις υπηρεσίες της όσο και για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και το Κ.Ε.Σ.Υ.:

  1. ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ-DRUM. 

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε –εάν ενδιαφέρεστε-να καταθέσετε και τη δική σας οικονομική προσφορά στα προς ζήτηση είδη, στην Δ/νση Διοκητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα Προμηθειών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο 215 ,έως τις 20-05-2019 και ώρα 13:00 μ.μ.

Η Οικονομική Προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ με Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή του πίνακα, εφόσον όμως οι προδιαγραφές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί τα παραγγελμένα είδη ύστερα από τηλεφωνική ή έγγραφη εντολή μέσα σε 24 ώρες από την παραγγελία, χωρίς να έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση κάποιου είδους για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας θα κηρύσσεται έκπτωτος υποχρεούμενος να καλύπτει τη διαφορά των διαφόρων προμηθειών.

Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα γίνεται σε ώρες που καθορίζονται κάθε φορά  με ευθύνη και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες και το κόστος της μεταφοράς θα βαρύνει τον μειοδότη.

Τα προσφερόμενα toner για τους εκτυπωτές...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...

Για το συνημμένο αρχείο .xls κάντε κλίκ εδώ...