Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημοσίευσης της περίληψης της υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2019 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(για την ανάθεση δημοσίευσης της περίληψης της υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(ΙΔΟΧ) για το πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 2019)

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας ανακοινώνει την πρόθεσή της για ανάθεση της δημοσίευσης της περίληψης της υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, για την κάλυψη αναγκών της.

Η Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας  έχοντας επιπλέον υπόψη:

  1. Τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα της πρόσληψης.
  2. ότι οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα  χρονοβόρες.

Καλεί

όλους τους οι ενδιαφερόμενους...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.