Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημοσίευσης της περίληψης της υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2019 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας

Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημοσίευσης της περίληψης της υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2019 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(για την ανάθεση δημοσίευσης της περίληψης της υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(ΙΔΟΧ) για το πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 2019)

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας ανακοινώνει την πρόθεσή της για ανάθεση της δημοσίευσης της περίληψης της υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, για την κάλυψη αναγκών της .

Η Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής...

Για περισσοτερες πληροφοριες πατηστε εδω.