Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ταινιών και σετ καθαρισμού για εκτυπωτή Evolis Primacy Expert Red

Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ταινιών και σετ καθαρισμού για εκτυπωτή Evolis Primacy Expert Red

Εκτύπωση

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια ταινιών και σετ καθαρισμού για εκτυπωτή

Evolis Primacy Expert Red

Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/οικ.26/2-1-19 (ΑΔΑ: ΩΟΘΓ7ΛΒ-ΟΕΦ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την προμήθεια:

Α) Δύο (2) ταινιών Evolis High Trust Color YMCKO, 300Prints/Roll P/N:R5F008EAA

B) Δύο (2) σετ καθαρισμού Evolis Regular cleaning kit P/N: ACL001

Για τον  εκτυπωτή Evolis Primacy Expert Red της Υπηρεσίας μας, συνολικής αξίας μέχρι 340,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά τους στην Υπηρεσία μας,

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...