Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Δ.Ε. Π.Ε. Καβάλας για την προμήθεια 2 νέων drum unit για δύο φωτοτυπικά μηχανήματα Ricoh Aficio MP2000

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια ανταλλακτικών (2) δύο φωτοτυπικών μηχανημάτων Ricoh Aficio MP2000

(Β 2592210 new drum Unit, τεμάχια (2) δύο)

Η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της Π.Ε.Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 03/1043/18-03-2019 (ΑΔΑ: 64ΓΑ7ΛΒ-6ΤΞ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών  των (2) δύο φωτοτυπικών μηχανημάτων Ricoh Aficio MP2000 της υπηρεσίας μας:

(Β 2592210 new drum Unit, τεμάχια  (2) δύο αξίας μέχρι 744,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα και...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...