Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 2 switch για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ Καβάλας

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 2 switch για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ Καβάλας

Εκτύπωση

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια 2 switch για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ  Καβάλας

Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/οικ.2757/31-7-19 (ΑΔΑ: ΩΖΚ37ΛΒ-ΧΚΞ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την προμήθεια 2 switch για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ  Καβάλας, με τα παρακάτω αναφερόμενα χαρακτηριστικά, συνολικής αξίας μέχρι 500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά τους στην Υπηρεσία μας...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...