Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ανακοινώνει

τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή:

α) για την ανάθεση υπηρεσιών του ιατρού εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας  από την υπογραφή της σύμβασης έως 31- 12 -2020.

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας με ετήσια  αμοιβή  έως 4.300,00 € με ΦΠΑ.

Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας για κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες υπαλλήλων καθορίζεται στις...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.