Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Καταγραφή επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

Καταγραφή επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΜΑ: «Καταγραφή επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων»

Προκειμένου να γίνει καταγραφή του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το ν.4036/27-1-12(ΦΕΚ Α΄/8/2012) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση και συναφείς διατάξεις» και με αρ. πρωτ. Ε8 1119/99874/27-9-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και απογραφής γεωργικών μηχανημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων, παρακαλούνται όλοι οι κάτοχοι εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά αγρού) να συμπληρώσουν το αντίστοιχο Απογραφικό Δελτίο και να το παραδώσουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας μέχρι τις 30/04/2013 στο αρμόδιο γραφείο που βρίσκεται στο Διοικητήριο, (Εθνικής Αντίστασης 20, 4ος όροφος, γραφεία 411-412).

Το Απογραφικό Δελτίο μπορούν να το βρίσκουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας (Εθνικής Αντίστασης 20), στους αντίστοιχους Δήμους (Γεωτεχνικά Γραφεία) και στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pamth.gov.gr (Eνημέρωση- Υποδείγματα εγγράφων –Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).