Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Εισαγωγή και ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων

Εισαγωγή και ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Γ3Β1498/126349/12-12-012 (ΦΕΚ3511/Β/31-12-2012) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μέχρι τις 31-12-2013 επιτρέπεται η εισαγωγή και ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων, που έχουν άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε και είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου από την Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Μηχανικού Εξοπλισμού, χωρίς κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.