Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντομοκτόνων σκευασμάτων για το πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντομοκτόνων σκευασμάτων για το πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ:ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ–ΦΥΤ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πληροφ.     : Α. Καραγεώργου
Τηλέφωνο : 2510- 291464, 2510-291465

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καβάλας, προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας εντομοκτόνων σκευασμάτων για τις ανάγκες του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι 31/5/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 από τους προσφέροντες ή εκπροσώπους αυτών, στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της /νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Εθνικής Αντιστάσεως 20 ιοικητήριο, Καβάλα και στο γραφείο 464 ή 465 που βρίσκεται στον 4ο όροφο, τηλ.2510291464 ή 465) επί αποδείξει (αριθμός Πρωτοκόλλου και ημερομηνία παραλαβής).

Το άνοιγμα των προσφορών θα διενεργηθεί την 7/6/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο κτήριο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Εθνικής Αντιστάσεως 20 ιοικητήριο, Καβάλα και στο Γραφείο 464 που βρίσκεται στον 4ο όροφο.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο εδώ.