Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Απόφαση επιβολής προστίμου στην Ε. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ

Απόφαση επιβολής προστίμου στην Ε. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ

Εκτύπωση

Απόφαση επιβολής προστίμου στη μονάδα μεταλλικών κατασκευών με την επωνυμία Ε. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-Α.
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας στον Δήμο Νέστου.

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ