Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε."

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε."

Εκτύπωση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ, ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε.", Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΗΠΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ